Rozšiřte řady rozhodčích!

17.12.2022

Výbor Slováckého veslařského klubu vyzývá členy klubu (a nejen je), aby zvážili možnost stát se veslařskými rozhodčími. Zkoušky pro oblastní (základní) licenci rozhodčího jsou předběžně plánovány v termínu konání MČR žactva 2023 v Račicích. Příprava na zkoušky bude probíhat on-line, v Račicích pak uchazeči o licenci rozhodčího absolvují ukázky v terénu a písemný test (ústní zkoušení neprobíhá). V případě zájmu je pak možné rozšířit oblastní licenci na licenci národního, popř. mezinárodního rozhodčího. Oblastní rozhodčí se účastní závodů pouze v dané oblasti, tj. v případě našeho klubu na moravských regatách. Pro více informací kontaktujte předsedu Komise rozhodčích ČVS Jana Havlíčka (havlicek@veslo.cz).