Poslední možnost uhradit členské příspěvky pro letošní rok!

30.3.2022

Upozorňujeme všechny členy klubu, že nejpozději do zítřejšího dne, tj. 31. 3. 2022 musí být uhrazeny členské příspěvky pro letošní rok. Částku je možné zaslat na účet klubu 14434651/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení) nebo uhradit hotově Michaele Němcové (telefonní číslo +420 704 149 966). Valná hromada klubu se usnesla na těchto výších příspěvků:

  • základní – 1000 Kč
  • sportovní (tzn. využívá sportovní zařízení klubu) – 3000 Kč
  • seniorský (tzn. dosáhl věku 66 let v daném kalendářním roce) – 1000 Kč
  • funkcionáři a trenéři – 1000 Kč
  • čestný člen – 0 Kč