Částečné obnovení tréninků

8.4.2020

Výbor SVK v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR odsouhlasil tréninky na vodě za těchto podmínek:

  • Tréninky můžou absolvovat pouze kategorie dorostu, juniorů a seniorů.
  • Do hlavní budovy je vstup zakázán!!! Doporučujeme přijít ve sportovním oblečení a vzít si věci na převlečení s sebou (po tréninku se převléci v loděnici).
  • Platí povinnost nošení roušek v loděnici, při manipulaci s lodí na břehu a platě. Po nasednutí na loď je možné si roušku sundat a při návratu k platu je nutné si ji opětovně nasadit.
  • Povoleno je používání těchto lodí: 1x, 2x, 2-, tj. posádky o max. 2 osobách.
  • Před tréninkem a po něm je nutno použít dezinfekci (k dispozici v „nové“ loděnici) na vesla (pačiny) a sedací část lodi!!!
  • Je vyžadováno důsledné dodržování časového rozpisu tréninků, který bude vyvěšen v loděnici a na hlavní budově.

Pro více informací nejen o časovém rozpisu kontaktujte svého trenéra.

Prosíme, dodržujte stanovená pravidla!