Poděkování

21.11.2019

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili pohřbu našeho otce, dědy a pradědy Václava Pafkoviče.

Děkujeme i všem těm, kteří nám vyjádřili soustrast nebo mu věnovali tichou vzpomínku.

S úctou, Ludmila Vojtová – dcera, vnuk Václav a vnuk Milan s rodinou.