SVK Břeclav > O klubu > Vlajka a znak

Vlajka a znak

Symboly klubu jsou rekonstruovány z dostupných historických podkladů, protože se bohužel nepodařilo nalézt skutečné původní symboly. Máme několik historických černobílých fotografií, dat a stanovy klubu.

Znak klubu

Znak klubu

Znak klubu

Znak má tvar štítu s vykrojením pro dřevec. Barva štítu je zlatá, šikmo přes štít je položena modrobílá stuha. Uprostřed znaku na stuze je umístěn znak města a pod ním letopočet založení klubu.

V levém horním zlatém poli je modře šikmo nápis S.V.K., v dolním pravém zlatém poli je nápis BŘECLAV. Nápisy ve znaku jsou použity nově; podle fotografie budovy klubovní je pravděpodobné, že na znaku nějaké nápisy byly. Tečky za písmeny (zkratka S.V.K.) se v té době u zkratek názvů běžně užívaly. Letopočet je do znaku umístěn nově pro zdůraznění tradice klubu.

Vlajka klubu

Tvar vlajky je obdélníkový, tvoří ji dva vodorovné pruhy, v dolní polovině je pruh modrý, v horní polovině je pruh bílý. V levé části vlajky je umístěn znak klubu.

Vlajka klubu

Vlajka klubu

Hlavní historické prameny

Na fotografii budovy klubovní z roku 1926 je zřetelný znak nade dveřmi budovy. Odtud je odvozen tvar znaku včetně vykrojení, šikmých pruhů a umístění znaku města. Zrcadlově obrácený znak je zřetelný i na vlajce na fotografii z roku 1937.

Nová budova klubovní

Nová budova klubovní

Vlajku klubu se znakem jsme objevili na známé fotografii křtu lodí z roku 1937 (vlajka se dvěma pruhy a s umístěným znakem je v levém dolním rohu snímku).

Křest nových lodí

Křest nových lodí

Barvy vychází z odhadu barev dle odstínů na dobových fotografiích a zejména z barev, které jsou definované ve stanovách z roku 1924 jako barvy klubového úboru – bílé kalhoty, modré sako se zlatými knoflíky, bílá čepice se znakem, tedy modrá-bílá-zlatá.

Spolkový úbor

Spolkový úbor

Předlohou pro znak města je znak nad hlavním vstupem budovy gymnázia (je zde vyhotoven i barevně). Ve dvacátých letech minulého století, tedy v době vzniku SVK, se takový znak města běžně používal. Je např. umístěn také na budově ZŠ Dukelská a na vodárně.

Znak města

Znak města