Volební Valná hromada je za námi

25. 2. 2012

V prostorách Slováckého veslařského klubu proběhla za krásného sobotního dopoledne volební valná hromada. Přítomno bylo 35 řádných členů, kteří si v úvodu vyslechli zprávu předsedy, kde byl vyzvednut mimořádně úspěšný rok 2011, kdy se klub s poměrně malou základnou umístil na 10. místě v Poháru družstev ČR.

V minulém období trvale probíhaly další úpravy areálu klubu, setrvává problém s oplocením díky zamýšleným pracím na protipovodňových úpravách hrází. Pro letošní rok byli již předem seznámeni všichni závodníci s plánem účasti na regatách u nás i v zahraničí s přáním, aby se břeclavští veslaři účastnili případně i vrcholných světových akcí. Bylo taktéž vysloveno snaha dovybavit lodní park kvalitní osmiveslicí, kde je ale zásadním problémem získání financí k realizaci tohoto projektu.

Z hlediska získávání financí na činnost je nutné efektivnější využívání všech prostor klubu. V areálu klubu již letos proběhly dvě akce zimních plavců, 23. června to budou závody dračích lodí, pořádané v režii klubu, a samozřejmě poslední prázdninový víkend tradiční Slovácká regata.

Bylo konstatováno, že v očích veřejnosti mají břeclavští veslaři velmi dobrý kredit. Bronzový Olympionik Václav Pavkovič byl přijat jako čestný člen klubu. Doplnil tak 88 letého správce lodního parku Františka Hajdůška.

Ing. Krátký předložil finanční stránku chodu klubu s vyrovnaným rozpočtem pro rok 2012. Josef Akai ml. ve své zprávě o sportovní činnosti jmenovitě seznámil všechny s jednotlivými výsledky všech kategorií a setrvalým postupem klubu v žebříčku bodování klubů za uplynulých 10 let. V diskuzích byla kromě jiného vyslovena nutnost větší informovanosti s návrhem na pořádání setkání s rodiči a nutností vytvoření kontaktní databáze internetové pošty.

Ve volbách, které následovaly, byl potvrzen František Pafkovič jako předseda do dalšího čtyřletého období, funkci místopředsedy bude zastávat Josef Akai ml., ve funkci hospodáře bude i nadále Ing. Luboš Krátký. Na funkci pokladníka byl vyzván nově zvolený člen výboru Karel Vaněk. Zbytek sedmičlenného výboru dále bude tvořit Jan Michálek, Zdeněk Šil a Jaroslav Florus. Revizní komisi z minulého volebního období, ve které fungovali Slávka Kouřilová, Nikol Nováková, Miloslav Balga a Ing. Radomír Bortlík, doplnil ještě nově zvolený Bob Boleček.