Valná hromada

19. 3. 2013

Výbor Slováckého veslařského klubu v Břeclavi svolává na sobotu 23. března 2013 Valnou hromadu.

Ta se bude konat od 9:30 hodin v zasedací místnosti, v prvním podlaží hlavní budovy.

Účast všech řádných členů je nutná.

Program Valné hromady

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba aklamací
  • moderátora sněmu
  • zapisovatele
  • ověřovatele zápisu
 3. Volba mandátovou a volební komise – aklamací
 4. Volba návrhové komise ve složení – aklamací
 5. Zpráva revizní komise
 6. Zpráva hospodáře
 7. Zpráva předsedy
 8. Předložení návrhu stanov
 9. Diskuse
 10. Zpráva mandátové a volební komise
 11. Návrh usnesení a projednání připomínek k usnesení
 12. Schválení usnesení
 13. Závěr