Smutná zpráva

10. 11. 2015

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 8.11.2015 ve věku nedožitých 92 let opustil pan František Hajdušek – dlouholetá nepostradatelná duše našeho veslařského klubu.

Rozloučení s panem Hajduškem proběhne ve čtvrtek 12.11.2015 v 15:15 ve smuteční obřadní síni Městského hřbitova v Břeclavi.

Čest jeho památce!

 

Hajdušek

František Hajdušek na Slovácké regatě

František Hajdušek se narodil 4. 1. 1924 v Břeclavi. Mládí prožíval v těsném sousedství veslařské loděnice, kde byl denním hostem a od mládí byl s tímto sportem spojen. Sám však nikdy nevesloval. Po válce pracoval v břeclavském Dřevospoji, kde se v 50. letech vyráběly veslařské lodě. Výroba však pro nedostatek zakázek brzy skončila a v roce 1965 byl osloven veslaři, zda by nechtěl provádět údržbu stávajícího lodního parku. Zde pak využil své zkušenosti a tuto práci jako neocenitelnou službu náročnému sportu poté prováděl několik desítek let. Svého času byl též členem výboru klubu.