Oznámení veřejné sbírky na osmiveslici

23. 9. 2014

Výbor Slováckého veslařského klubu u příležitosti 90. výročí založení klubu oznamuje konání veřejné sbírky za účelem shromáždění dostatečného množství finančních prostředků na zakoupení nové osmiveslice.

Slovácký veslařský klub vlastní osmiveslici starou asi 30 let. Tato loď již nemůže konkurovat lodím většiny veslařských klubů v České republice, a tak hledáme možnosti, jak novou loď získat. Náklady na pořízení jsou velmi vysoké (asi 650 000 Kč) a na koupi lodi může klub vyčlenit ze svých úspor jen částku 100 000 Kč. Proto je nutné zajistit finanční prostředky z jiných zdrojů. Jednou z možností je obrátit se na příznivce břeclavského veslování s žádostí o podporu.

Děkujeme Vám, pokud se rozhodnete formou daru podpořit naši veřejnou sbírku na zakoupení osmy. Budeme potěšeni i za malou částku, protože i ta vede k cíli a svědčí o tom, že nám držíte palce.

Podrobnosti o sbírce

Seznam dárců

Vzor darovací smlouvy pro veřejnou sbírku