Není pravda, že se lávka nestaví kvůli veslařům!

20. 7. 2018

Je to důsledek nekorektního a nekoncepčního přístupu radnice.

Od počátku záměru zpevnit povrch hrází a vybudovat lávku u SVK jednáme s vedením města, na komisích a odborech. Přesvědčujeme, že úpravu hrází a lávku není možné řešit bez opatření omezující dopravní zatížení našeho areálu. Marně.

Radnice namísto snahy pochopit a řešit také potřeby SVK vyvolala řízení u silničního úřadu, aby naši komunikaci vedoucí přes náš areál prohlásil za veřejně přístupnou. Tím by se zásadně změnil právní režim provozu, a to v náš neprospěch – blízký vyvlastnění.

My s tím zásadně nesouhlasíme.

Nechceme být závislí na rozhodování státního úředníka o tom, kdo, kdy a jak nemůže v našem areálu jezdit. Chceme si o svém areálu rozhodovat sami (stejně jako doposud a jak je tomu u ostatních břeclavských sportovních areálů). Nechceme mít z vesláku „průchoďák“ a parkoviště.

Snahy o prosazení režimu veřejně přístupné komunikace považujeme za jednání, které hrubě a necitlivě zasahuje do našich práv. Pro dopravní obslužnost území není tento režim vůbec nutný.

Jako hlavní napojení hráze z ulice Haškova lze užívat stávající a od nepaměti užívanou cestu vedoucí na hráz kolem zahrádek. Každý by uvítal, aby se tato komunikace upravila včetně nájezdu na hráz (což mělo být provedeno už dávno).

S lávkou u SVK budeme souhlasit pouze za podmínky, že dopravní napojení z lávky bude řešeno jinudy než přes náš areál, nebo bude-li lávka na „Špici“.

Děkujeme za pochopení.

VÝBOR SLOVÁCKÉHO VESLAŘSKÉHO KLUBU

2017 07 13 Mapa SVK alternativa na hráz